3. Juridisch Advies Friesland: familierecht, huurrecht, arbeidsrecht en  consumentenrecht

INLEIDING

Als u de media (bijvoorbeeld kranten, talkshows) volgt, lijkt het net alsof er maar één soort recht bestaat, namelijk strafrecht. Naast strafrecht zijn er diverse andere rechtsgebieden, waarvan privaatrecht en bestuursrecht de belangrijkste zijn.

PRIVAATRECHT, waaronder zaken op het gebied van onder meer familierecht, huurrecht, arbeidsrecht en consumentenrecht.

Andere woorden voor privaatrecht zijn burgerlijk recht en civiel recht. Deze soorten recht gaan over de rechten en plichten van burgers. Iedereen heeft - zonder zich daarvan bewust te zijn - dagelijks te maken met privaatrecht. Als u bij de bakker een zak krentenbollen koopt, sluit u een (mondelinge) koopovereenkomst. U moet de krentenbollen betalen en de bakker dient u goede krentenbollen te leveren. Normaal gesproken zal dit niet tot een juridisch geschil leiden. Stel echter dat u een hap van uw bol neemt en u hoort uw gebit protesteren. In de bol bleek bij nadere inspectie geen krent maar een stukje ijzer te zitten. De schade aan uw gebit kunt u op grond van het civiel recht verhalen op de bakker, omdat deze de koopovereenkomst niet behoorlijk is nagekomen. Vaak gaat het om geschillen bij grotere aan- en verkopen, zoals van huizen, auto's en dieren, al deze voorbeelden vallen onder het consumentenrecht.

Verder vallen onder dit rechtsgebied bijvoorbeeld het familierecht (ouderschapsplan, alimentatieberekening, echtscheidingsconvenant), het  huurrecht en het arbeidsrecht.     

Voor het voeren van een echtscheidingsprocedure werk ik samen met een familierechtsadvocaat.  Procedures in huur- en arbeidsrechtszaken kan ik zelf voeren bij de sector kanton van de rechtbank.      

BESTUURSRECHT

Deze soort recht is vergeleken met de hiervoor genoemde soorten van recente datum. De belangrijkste privaatrechtelijke wetten stammen uit het midden van de negentiende eeuw. Bestuursrechtelijke wetten zijn ontstaan vanaf het begin van de twintigste eeuw. Reden daarvoor is dat – zoals het woord bestuur al aangeeft - een van de partijen bij dit rechtsgebied altijd de overheid is. Door de industrialisatie en de daarmee gepaard gaande trek van mensen naar de randstad moest de overheid zorgen voor hygiënische en betaalbare huisvesting. De Woningwet 1901 hield zich daarmee bezig. Na de Tweede Wereldoorlog moest ons land grotendeels worden heropgebouwd, hetgeen eveneens een taak voor de overheid was. Na de wederopbouw volgden in rap tempo een groot aantal sociale wetten, zoals de Algemene ouderdomswet en de Algemene bijstandswet. Vanaf begin zeventiger jaren van de vorige eeuw gevolgd door een groot aantal milieuwetten. Specifiek voor dit rechtsgebied is de rol van de overheid als instantie die of een vergunning verleent, dan wel een uitkering verstrekt o.i.d. Bij dit soort zaken is geen advocaat verplicht.