5. Juridisch Advies Friesland: mediation

Mediation is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in ons land in opkomst als methode van conflictoplossing. Veel zaken worden tegenwoordig opgelost via mediation.

Een definitie uit het Handboek mediation is:

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Het verschil tussen mediation en rechtspraak is dat een rechter boven partijen staat, terwijl de mediator als neutrale bemiddelaar tussen partijen staat. Bij rechtspraak geven partijen de beslissing uit handen aan de rechter; bij mediation is er geen derde die beslist, doch proberen partijen, bijgestaan door een neutrale derde, er gezamenlijk uit te komen.

Partijen dragen voor 100% hun uiteindelijke beslissing, omdat het hun beslissing is.

Ook voor mediation bent u bij mij aan het juiste adres.