9. Juridisch Advies Friesland: privacyverklaring


Eenmanszaak Jacques de Jong Juridisch adviseur, hierna ook wel te noemen “de zaak” kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de zaak en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de zaak verstrekt. De zaak kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- uw voor- en achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw IP-adres
Waarom de zaak gegevens nodig heeft?
De zaak verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de zaak uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit juridische dienstverlening.
Hoe lang de zaak gegevens bewaart?
De zaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst van opdracht tot stand dan wordt uw dossier vijf jaar bewaard.
Delen met anderen
De zaak verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Jacques de Jong Juridisch adviseur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging, alsmede gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De zaak gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google analytics
De zaak maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de zaak bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de zaak te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De zaak heeft hier geen invloed op. De zaak heeft Google geen toestemming gegeven om via Jacques de Jong Juridisch adviseur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jacquesdejongjuridischadviseur.nl. De zaak zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
De zaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jacques de Jong Juridisch adviseur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de zaak verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met de zaak op via info@jacquesdejongjuridischadviseur.nl. https.www.jacquesdejongadvocaatjuridischadviseur.nl is een website van de zaak. De zaak is als volgt te bereiken:
Postadres : Thomas Jellesstrjitte 6, 9141 VB WIERUM
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 77509234
Telefoon : 06 – 55336061
E-mailadres : info@jacquesdejongjuridischadviseur.nl